Kvartsrör

Rena, klara och oskadade kvartsrör är av stor betydelse för UV-systemets effektivitet och desinficeringsförmåga.
Desinfektion med UV-ljus är mycket effektivt. UV-ljus påverkas dock mycket lätt och en minskning av ljusintensiteten inträffar om t.ex. kvartsrören är inte optimala och förhindrar därför UV-ljus från att tränga in i kvartsröret. Minskningen kan vara betydande vid relativt begränsad skada på kvartsröret, såsom repor, skrapor eller kvartsröret som är mattat. Dessutom kan reduktionen vara stor om det finns beläggning på utsidan av kvartsröret (humus, kalk etc.).


Reservdelar

Hitta en reservdel

Välj en eller flera

Sök

Behöver du hjälp?

Ring oss: Tel. +46 70 257 0211

250 hittade produkter