Service

servicetekniker jobber på uv-anlegg

Service av UV-system

Varje år utför vi service på mer än 1200 UV-system i Norge. Sedan 2003 har vi därmed fått fördjupad kunskap och erfarenhet av de flesta typer av UV-system installerade i Norge.

Årlig service omfattar både obligatoriska tester och kontroller som fastställs av myndigheterna, samt mer standardiserade kontrollrutiner och underhållsuppgifter:

– Referensmätning av alla UV-sensorer

– Avvikelsesanalys av alla UV-sensorer

– Omkalibrering av UV-sensorer med överdriven känslighetsavvikelse

– Vattenanalys / mätning av UV-överföring

– Kalibrering av dosmätaren

– Kontroll av alla elektriska komponenter / PLC

– Demontering av alla delar i bestrålningskammaren

– Rengöring av alla komponenter

– Byte av nödvändiga komponenter i samråd med kunden

– Byte av UV-lampor

Servicerapporten utarbetas efter varje besök. Rapporten är ett viktigt dokument i.f.m. kvalitetsarbetet. Norsk livsmedelssäkerhetsmyndighet begär i många fall detta dokument.

Kontakta oss

Berätta för oss vad vi kan hjälpa dig med, så kontaktar vi dig.