Publicerad

Dom i Förvaltningsrätten: Aqua & Cares produkter uppfyller samtliga kvalitetskrav

Aqua & Care vann nyligen en upphandling för löpande leveranser av service och reservdelar till VA-systemen i en skånsk kommun. Konkurrenten Xylem tog då den upphandlande kommunen till Förvaltningsrätten i Malmö med argumentet att Aqua & Cares reservdelar inte håller lika hög kvalitet som Xylems produkter. Detta avslogs dock av Förvaltningsrätten som i sin dom fastslår att Aqua & Cares CE-märkta produkter uppfyller samtliga krav på såväl kompabilitet som kvalitet.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom: ”Förvaltningsrätten anser emellertid inte att det anförda ger anledning att ifrågasätta kommunens bedömning att Aquas reservdelar är kompatibla med befintliga aggregat. De påpekade tekniska skillnaderna mellan Aquas offererade lampor och originallamporna – bl.a. avseende effekt, åldringsfaktor och längd – är inte heller sådana att de offererade lamporna inte motsvarar de krav som ställts i avsnitt 4.5 och 4.6 av upphandlingen. Det har därför inte framkommit annat än att Aquas anbud uppfyller kravet på reservdelar i punkten 4.4 såsom det slutligen utformats”.

Aqua & Care grundades 2003 i Norge där bolaget har avtal med hälften av alla Norges kommuner och levererar 15 000 UV-lampor varje år. Bolagets svenska dotterbolag grundades 2021, och idag är över 60 kommuner runt om i Sverige kunder till Aqua & Care Sverige avseende service och reservdelar till UV-anläggningar för vattenrening.

– Vi är specialister på service och reservdelar till samtliga fabrikat av UV-system som finns på marknaden. Alla våra produkter är CE-märkta och för varje fabrikat av UV-system har vi kompatibla reservdelar. Precis som Förvaltningsrätten skriver i sin dom så kan Sveriges kommuner och näringsliv lita på att vi levererar hög kvalitet, säger Lars Visnes, vd på Aqua & Care Sverige.

Förvaltningsrättens dom kan läsas i sin helhet här: