Publicerad

Hur undviker man fingeravtryck/fett på transparenta ytor?

Följande delar måste hanteras varsamt:
ANVÄND HANDSKAR

• Kvartsrör
• UV-lampor
• Sensorhållare (innehåller kvartsglas)
• UV-sensor

UV-lamporna får inte vidröras med bara händer eftersom fingerspår finns kvar. Detta kommer att minska utstrålad effekt från lampan. Använd handskar.

UV-strålar är beroende av en strålningsväg utan hinder. UV-strålarna passerar genom kvartsröret innan det passerar genom vattnet. Det är därför viktigt att kvartsröret är så rent som möjligt.

UV-strålarna passerar även genom sensorhållarens kvartsglas. Det är viktigt att även UV-strålarna passerar obehindrat så att korrekt avläsning sker.
Detsamma gäller för UV-sensorn.

Fingermärken och fett kan undvikas genom att använda rena handskar av silikon, bomull eller annat material.

Vill du tvätta bort märken och fett kan du använda rödsprit eller ren sprit.
Undvik andra ämnen då dessa kan skapa en hinna på glasytan som förhindrar UV-strålar.