Publicerad

Tvätt/rengöring av kvartsrör

Kvartsröret bör tas isär och rengöras för hand regelbundet, helst vid varje huvudservice (varje år), även om ”cirkulationstvätt” är etablerad.


En hel del kalkhaltiga ämnen kan också matta kvartsröret, vilket ger minskad överföring.


UV-dosen avgör hur ofta kvartsröret/sensorhållaren ska rengöras. Så länge UV-dosen ligger över gränsvärdena är det inte kritiskt nödvändigt att vidta åtgärder.


Kom ihåg: Använd rena och skyddshandskar för glas. Vid demontering av kvartsrör, använd skyddshandskar gjorda av Kevlar-material (som tål vassa föremål).
När du rengör kvartsrören, använd handskar som inte avsätter ämnen på röret.


Olika rengöringsmedel kan användas för att rengöra kvartsröret. Det viktiga är att tvättmedlet inte lägger en beläggning på kvartsröret som förhindrar strålning.


Miljövänliga rengöringsmedel är oxalsyra och citronsyra.
Alternativt kan tvättsprit användas.


Kom ihåg: Kontrollera kvartsröret för ränder/repor eller defekter. Kontrollera även att kvartsröret är helt klart och inte har några tecken på mattning (frostat glas).


Kvartsglas är ett mycket sprött material. Måste hanteras mycket försiktigt.