Publicerad

Tvätt/rengöring av bestrålningskammaren

Normalt räcker det med att rengöra bestrålningskammaren (inkl. kvartsrör och sensorhållare samt eventuellt torkarsystem) vid varje huvudservice (årlig).

Många vattenverk har förfilter installerade som till exempel tar bort färg (multimediafilter) eller ökar alkaliniteten (marmorförfilter).
Om doseringen inte är korrekt och det finns ett överskott av till exempel kalkhaltiga ämnen (marmor) eller utfällningsmedel (järn) i vattnet kommer dessa ämnen lätt att avsättas i bestrålningskammaren samt kvartsröret och sensorhållaren. I synnerhet kommer kvartsröret och sensorhållaren att utsättas för beläggning och därmed en minskning av exponerad UV-intensitet.

För att ta bort beläggningar orsakade av lösta ämnen som humus och kalkhaltiga ämnen kan oxalsyra eller citronsyra användas.
Om insidan av bestrålningskammaren ska rengöras måste kammaren fyllas med rengöringsmedel.
Det kan vara en fördel för tvättmedlet att cirkulera med hjälp av en cirkulationspump. Bärbar utrustning som förenklar städningen finns på marknaden och kan med fördel användas.